linjat
Välittömästi

Sari Majander:

Vielä nimeämättömässä teoksessa käsittelen katsomisen kokemusta ja nähdyksi tulemista. Työn lähtökohtana on toiminut perheen sisäiset suhteet sekä lapsen kokemus vanhemmistaan. Teos on toteutettu animoituna viivapiirroksena ja installaationa.

sari